Kim jest notariusz?

Kim jest notariusz? Co oznacza świadczenie usług notarialnych?

Jesteś prawnikiem i czy możesz przygotować dla mnie dokumenty?


Wielu klientów pyta, co to jest notariusz, ponieważ wielu klientów dzwoni do nas, gdy jest to ich pierwszy raz kiedy potrzebują podpisu notarialnego. notariusz jest powołanym urzędnikiem publicznym, który ma obowiązek zidentyfikować podpisującego dokument, a tym samym wskazać, że osoba podpisująca dokument posiada identyfikację odpowiadającą nazwisku na dokumencie, do którego notariusz się odnosi. Zapewniają oni również, aby podpisujący dokument oświadczył, że podpisał dokument, wykonał go przed notariuszem lub złożył przysięgę na notarialne poświadczenie sądowe, zanim podpiszą dokument.

Notariusz może być również użyty tylko do złożenia przysięgi bez notarialnego podpisu osoby.

Takich jak na deportacji, rozprawie sądowej lub zeznaniach telefonicznych.
Notariusz odgrywa kluczową rolę w wielu rodzajach działalności gospodarczej. Są to między innymi: kredyty hipoteczne, prawo, nauka, nieruchomości, opieka zdrowotna itp. Notarialne poświadczenie daje kredytodawcy lub firmie większą pewność, że osoba podpisująca dokument jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje: poprzez sprawdzenie, czy posiada dowód tożsamości odpowiadający nazwisku, które podała w dokumencie.
Notaryzacja pomaga ograniczyć oszustwa, gdy notariusz wykonuje swoją pracę poprawnie. Wymaga od osoby wykonującej dokument posiadania ważnego dokumentu tożsamości odpowiadającego jej imionom i nazwiskom na dokumencie, złożenia podpisu oraz stawienia się przed notariuszem. Jest to pomocne w przypadku, gdy ktoś podrabia podpisy na dokumentach, ponieważ osoba, która jest notarialnie poświadczana musi się stawić, ktoś inny nie może mieć notarialnie poświadczonego dokumentu. Pomaga to również zapobiegać zmuszaniu ludzi niekompetentnych do podpisywania się. Czasami ludzie żądają, aby osoba, która jest poważnie chora, lub po prostu miała poważny wypadek w szpitalu została notarialnie potwierdzona i oświadczają, że podpisali dokument, ale podpisujący nie może komunikować się z notariuszem lub potwierdzić podpisując go, więc notariusz odmówi i pomoże chronić podpisującego przed kimś innym kto wymusza lub fałszuje ich podpis.

Podobne wpisy

notarialny.com.pl to strona poświęcona dostarczaniu informacji prawnych oraz zmian jakie zachodzą w prawie polskim.